Schoolafspraken door leerlingenraad

De schoolafspraken zijn bekend! 

In de eerste week na de zomervakantie hebben alle groepen afspraken in de klas gemaakt over hoe ze om willen gaan met elkaar. Vanuit iedere klas is er een afvaardiging naar de leerlingenraad gestuurd en zij hebben de schoolafspraken gemaakt. Deze afspraken hebben ze in alle groepen gepresenteerd en ze hangen nu in de gangen!

Naar het overzicht