Activiteiten

Tijdens het schooljaar vinden er verschillende activiteiten plaats. Deze kunnen niet georganiseerd worden, zonder de hulp van ouders.
Via de groepsapp wordt er door de OR hulp gevraagd voor deze activiteiten. Wat de hulp bij de betreffende activiteit inhoudt, kunt u hier lezen.

Werkgroep: Kerstmis

Donderdagavond 23 december 2022 vieren we met alle kinderen op school het Kerstfeest. De school wordt dan in kerstsfeer gebracht.
In de klassen krijgen de kinderen een lekker kerstbuffet aangeboden.
Dit buffet moet klaargemaakt worden en er wordt ook geholpen met het opscheppen van het eten. Daarvoor hebben we natuurlijk ouders nodig!

Werkgroep: Schoolontbijt

In november is het nationaal schoolontbijt. Alle kinderen ontbijten deze ochtend op school. 
Dit worden gehouden om aan kinderen duidelijk te maken hoe belangrijk het is om ’s morgens goed te eten.


Zeker in de onderbouw kunnen we wel een paar extra handen gebruiken bij het inschenken van de melk en het smeren van de boterhammen. Kunt u ons helpen?

Schoolontbijt: vrijdag 5 november 2022

Werkgroep: Koninklijke Hofmaatdag

Tijdens de Koningsspelen vieren wij de Koninklijke Hofmaatdag! Het is een feest voor alle leerlingen, waarbij het saamhorigheidsgevoel van de kinderen, leerkrachten en ouders wordt versterkt. De Koninklijke Hofmaatdag is dit schooljaar op vrijdag 21 april 2023

Als ouder kunt u ons o.a helpen bij bijvoorbeeld:
* het begeleiden van groepjes kinderen (bij bepaalde activiteiten)
* het rondbrengen en verzorgen van eten en drinken
* het klaarzetten van de benodigde materialen

Werkgroep: Laatste schooldag

Ieder schooljaar verdient een knallende afsluiting!  Ook dit kan niet zonder uw hulp! De laatste schooldag is op vrijdag 7 juli 2023.
De hulp zal bestaan uit het begeleiden van groepjes, het verzorgen van eten en drinken en het helpen bij de verschillende activiteiten.

Werkgroep: Oud papier

Het inzamelen van oud papier is een goede zaak voor het milieu. Door het hergebruik van oud papier zijn minder nieuwe grondstoffen nodig. Daarnaast is het een goede zaak dat het ingezamelde papier niet op de stortplaats terecht komt.
De gemeente Berkelland heeft met verschillende inzamelaars afgesproken dat er garantieprijzen worden gegeven voor de ingezamelde hoeveelheden papier. Het is voor obs De Hofmaat dan ook erg aantrekkelijk om oud papier in te zamelen. Door de opbrengsten kan de bankrekening van de ouderraad worden aangevuld. Door deze aanvulling kunnen we extra’s toevoegen aan verschillende activiteiten en bepaalde zaken aanschaffen die plezierig en nuttig zijn voor de school en dus voor de kinderen.
Iedere week is er op de dinsdag gedurende een half uur (van 19.00 uur tot 19.30 uur) voor iedereen de gelegenheid om papier op school te brengen. Bij de inzameling op dit brengpunt (ingang bovenbouw) moet steeds iemand aanwezig zijn om het papier in ontvangst te nemen en op te stapelen in de papierberging. Ook moet de berging, wanneer deze vol is, leeg gepakt worden en alles in de container worden geplaatst. Dit wordt ook zoveel mogelijk op de dinsdag gepland.
Wanneer veel mensen zich hiervoor beschikbaar stellen, dan hoeft men maar een paar keer per jaar te komen.