Onze school

Door goed onderwijs helpt obs De Hofmaat alle leerlingen zich op een prettige en veilige manier te ontwikkelen. In samenwerking met hun ouders, helpen we hen om als bekwame, zelfstandige en sociale burgers de moderne maatschappij in te gaan. Hierdoor zijn ze in staat om op hun eigen niveau en met hun eigen talenten zich verder te ontwikkelen.
Betrokkenheid, verantwoordelijkheid, persoonlijkheid en vernieuwing staan hierbij voorop.

Het motto van obs De Hofmaat is: ‘samen komen, samen spelen, samen leren’.

Betrokkenheid

Om onze leerlingen optimaal te laten ontwikkelen is betrokkenheid nodig van de leerling, de ouders en de leerkrachten. Deze betrokkenheid wordt bevorderd door het creëren van een goed pedagogisch klimaat op basis van een positieve houding en respect voor elkaar. Het team houdt, in samenwerking met de ouders, sterk in de gaten dat de leerling met plezier naar school gaat en zich hier veilig voelt. Daarnaast is het van belang dat kinderen lesstof op hun niveau aangeboden krijgen. Zo blijven de kinderen betrokken, krijgen ze zelfvertrouwen en houden ze plezier in het naar school gaan en het leren. Met ons lesaanbod geven we de kinderen de kans om met plezier talenten en vaardigheden te ontdekken en te laten zien.

Verantwoordelijkheid

Wij willen kinderen stimuleren zich tot zelfbewuste, positief kritische burgers te ontwikkelen. We geven hen zelf de verantwoordelijkheid waar dat mogelijk is, zodat de kinderen leren, dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor de keuzes die ze maken. Dit kan op het gebied van de leerstof zijn, maar ook op sociaal gebied.

Persoonlijk

Het onderwijs is gericht op het niveau van het kind. Dit geldt zowel voor de lesstof als de sociaal emotionele vaardigheden. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich kunnen ontwikkelen als een eigen persoon, met normen en waarden die voor hen belangrijk zijn. Naast de individuele zelfontplooiing, is het van belang het sociale bewustzijn en het sociale gedrag van de kinderen te ontwikkelen. Door samen te werken leert het kind zichzelf te zijn in de sociale wereld: een mening te vormen en met deze mening om te gaan in een groep.

Door de persoonlijke, gelijkwaardige en respectvolle samenwerking met de ouders, door open en transparant te communiceren, kan het kind zich optimaal ontwikkelen.

Vernieuwing

Door in te spelen op de ontwikkelingen van de leerlingen en op de ontwikkelingen in de omgeving, doorloopt de school een continu proces van verbetering. Wij willen dat de leerlingen vaardigheden aangeleerd krijgen, waarmee ze optimaal kunnen functioneren in de moderne maatschappij. Dit betekent dat de kinderen leren omgaan met de digitale middelen en media, maar ook hoe zij kennis kunnen vergaren, creatief en probleemoplossend leren denken en een onderzoekende houding krijgen. Wij willen dat de kinderen kunnen ontdekken en nieuwsgierig blijven.