OR

De ouderraad van obs De Hofmaat bestaat uit 9 ouders. 

In de OR zitten:

  • Marieke Woeltjes (voorzitter)
  • Sandra Kettering (penningmeester)
  • Nathalie Homrighausen (secretaris)
  • Cindy van Vonno
  • Marloes Jannink
  • Marloes Effing
  • Moniek Stevens
  • Maaike Kistemaker
  • Daniëlle Kistemaker

Onze gemeenschappelijke reden om lid te zijn van de ouderraad is dat we het leuk vinden om, samen met de ouders en het team, zaken te regelen die onze kinderen ten goede komen.

 

Wat doen wij?

 

Op onze school organiseren we in samenwerking met de leerkrachten de buitenschoolse activiteiten.
Dit zijn hoofdzakelijk de jaarlijks terugkerende activiteiten als; Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Paasfeest, schoolreisjes van groep 1 t/m 7, kamp groep 8, Koninklijke Hofmaatdag, afscheidsavond groep 8, laatste schooldag, inzameling oud papier.  

Daarnaast kunnen er ook eenmalige activiteiten zijn zoals een sponsorloop of een speciale gebeurtenis.

Om dit zo goed mogelijk te doen komen wij per schooljaar ongeveer 8x bijeen. Vanuit school sluiten daarbij twee teamleden aan. Tijdens deze vergaderingen worden de aankomende activiteiten besproken en de gepasseerde geëvalueerd. Van deze vergaderingen worden notulen gemaakt en op de website geplaatst.

Alle activiteiten zijn verdeeld onder de ouderraadsleden, waarbij per activiteit meestal twee OR leden aangewezen zijn als aanspreekpersonen voor de betreffende activiteit. Samen met het team en extra hulp van ouders proberen we van elke activiteit weer een succes te maken, met natuurlijk als doel plezier voor de kinderen.

In oktober zijn de jaarverslagen van de OR klaar. Deze liggen op de zakelijke ouderavond ter inzagen en worden op deze avond toegelicht door de penningmeester. 
 

Hulp van ouders!


Als O.R. kunnen we natuurlijk niet zelf alles doen, daarom zijn er hulpouders nodig, en die zijn er gelukkig altijd beschikbaar. Wij vinden het fijn dat veel ouders zich betrokken voelen bij de school. Alle activiteiten staan beschreven op de website (OR-activiteiten). Via de groepsapp wordt door de OR gevraagd wie kan helpen bij de betreffende activiteit. U kunt zich via de app opgeven. 
Iedere ouder kan meehelpen om de school beter te laten draaien door praktische hulp te bieden of door mee te denken / praten en te beslissen over allerlei zaken. Als u als ouder problemen heeft met de activiteiten op school of u wilt daarover uw mening geven (zowel positief / negatief) of U hebt een vraag of suggesties kunt u te allen tijde iemand van de O.R. daar over aanspreken en / of u kunt een mail sturen naar OR-Hofmaat@oponoa.nl 
Als O.R. proberen wij zoveel mogelijk ouders bij onze activiteiten te betrekken.