Groep 4

Welkom bij groep 4! 

De juf in groep 4 is:
juf Cindy Hogevonder

Via Parro, onze ouderapp, worden ouders door foto's, filmpjes en tekst, wekelijks op de hoogte gehouden wat er in de groep gebeurt!