Groep 5

Welkom bij groep 5! 

De juffen in groep 5 zijn:
juf Henrieke Becks (maandag en dinsdag) en juf Bianca Stolte (donderdag en vrijdag). Op de woensdag is de ene week juf Henrieke er en de andere week juf Bianca. 

Via Parro, onze ouderapp, worden ouders door foto's, filmpjes en tekst, wekelijks op de hoogte gehouden wat er in de groep gebeurt!