Verkeersouders

Even voorstellen!!

Zou het niet mooi zijn: minder verkeersongevallen, minder slachtoffers en iedereen, van jong tot oud, met een veilig gevoel over straat? Verkeer is mensenwerk, verkeers(on)veiligheid echter ook!

De verkeersouders weten als geen ander dat het verkeersveiligheidsbeleid ook moet worden uitgevoerd. De werkgroep draagt bij aan het uitvoeren van het verkeersveiligheidsbeleid door zich hiervoor in te zetten rondom de school.

Het doel van deze werkgroep is:

 • overleg met ouders, school en/of derden over verkeersveiligheid rondom school
 • geven of organiseren van voorlichting
 • organiseren van verkeersactiviteiten en themadagen
 • aanschaf van materialen, zoals bv verkeershesjes
 • op de hoogte blijven van ontwikkelingen die betrekking hebben op de verkeersveiligheid door middel van themabijeenkomsten van VVN

Rondom de school gelden de 10 gouden verkeersregels, waardoor de verkeersveiligheid verbeterd wordt. Door als ouder, oppas of verzorger zich te houden aan deze afspraken werkt u mee aan de verhoging van de verkeersveiligheid rondom de school.


Wilt u meer weten, heeft u tips of loopt u ergens tegenaan m.b.t. de verkeersveiligheid rondom school, stuur dan even een mailtje naar Marleen Jonkmanmarleen_eichenwald@hotmail.com Marleen is de aanspreekpersoon van school. Zij wordt ondersteund door

 • Ellen Bosscher,
 • Sandra Lankwarden.

 

10 gouden regels:
 

 1. Respect voor elkaar
 2. Wacht op de stoep, laat de rode tegels en het uitrit vrij, zodat kinderen een goed overzicht op de straat hebben.
 3. Vanaf de Merelstraat de Kievitstraat inrijden. Hierdoor voorkomen we tweerichtingsverkeer op het moment dat er veel kinderen op straat zijn.
 4. Niet fietsen op de stoep (kinderen én ouders).
 5. Auto's parkeren in de vakken.
 6. Zo min mogelijk met de auto's achteruit rijden. De kinderen zijn hier vaak niet op verdacht.
 7. Spreek elkaar aan op gedrag.
 8. Neem de tijd en de rust om samen met uw kind naar school en naar huis te gaan.
 9. Kom zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school.
 10. Maak zoveel mogelijk gebruik van het zebrapad aan de Merelstraat.